mr2

Mr2 _HD

mr2

Prijímač pre ovládanie elektroník V2 na frekvencii 433,92 MHz a 868,30 MHz

mr2 PLUS

  • 433,92MHz a 868,30 MHz verzia
  • 4 programovateľné kanály
  • Možnosť zapamätania si 1008 rôznych kódov
  • Upozornenie pri plnej pamäti
  • Možnosť prepnutia medzi plávajúcim a pevným kódom
  • Možnosť naprogramovania cez počítač
http://domycoursework.hatenablog.com/

Comments are closed.