Zariss

zariss

elektromechanický pohon s kĺbovým ramenom

pre krídlové brány z dĺžkou krídla do 2,2 m

Dostupný vo 24V verzii

zabudovaný reciever
svetlo on
svetlo off
control unit for WES-ADImodule connection
Eko - logic module
control unit for CL1+ module connection
backup battery
24V
230V
MODEL KÓD POPIS
ZARISS-M 22E006 230V – motor MASTER z riadiacou jednotkou
ZARISS-S 22E007 24V – motor SLAVE
ZARISS 22E005 230V – Jeden pár 24V motorov z 230V riadiacou jednotkou prevadzkujúca na motore MASTER
 • Vhodný pre múry alebo stĺpy s veľkou hĺbkou
 • Pevné kĺbové rameno z liateho hliníka
 • Detekcia prekážok
 • Programovateľné zrýchlenie a spomalenie
 • Automatické určenie času otvárania a zatvárania brány
 • Zabezpečenie prevádzky v prípade výpadku elektrickej energie použitím záložnej batérie B-PACK
 • Prevádzka pomocou slnečnej enrgie použitím systému EKO-LOGIC
Funkcie Jednotky 22E006 22E007 22E005
Maximálna dĺžka krídla m 2,2 2,2 2,2
Maximálna váha brány Kg 250 250 250
Napájanie V / Hz 230 – 50 24 Vdc 230 – 50
Prúd pri plnom zaťažení A 0,4 3,5
Maximálny výkon W 180
Rýchlosť Rpm 1,1 ÷ 1,65 1,1 ÷ 1,65 1,1 ÷ 1,65
Moment sily (krútiaci moment) Nm 180 180 180
Pracovná teplota °C -20 ÷ +55 -20 ÷ +55 -20 ÷ +55
Stupeň ochrany IP 44 44 44
Pracovný cyklus % 80 80 80
Váha Kg 10 8 18

1350382953_CITY1

City1

 • Programovanie zabezpečené pomocou troch tlačidiel a displeja
 • Napájanie na 230V pre dva jedno-fázové motory
 • Konektor pre príjimač MR2
 • Bezpečnostný test pred každým otvorením
 • Výstup na zapojenie majáku na 230V
 • Funkcia automatického učenia času otvorenia a zatvorenia
 • Funkcia detekcie prekážok
 • Počítadlo počtu prevádzkových cyklov s nastaviteľnými pripomienkami pre údržbu
 • Funkcia spomalenia pre zabezpečenie plynulej a tichej prevádzky
 • Kontrolovanie zapojených prvkov pomocou displeja

Schéma zapojenia ZARISS_HD

1
ZARISS
2
Riadiaca jednotka
3
Blikajúce svetlo so zabudovanou anténou
4
Fotobunky
5
Kľúčový spínač
6
Diaľkový ovládač
7
Fotobunky na stĺpikoch
8
Digitálny spínač na stĺpiku

Comments are closed.